คุณโกมล 080-2178892 (Line ID : kst_supply)
คุณสิงห์ 087-0515069 (Line ID : Singkst99.)

ถุงมือด้ายไมโครเทค ด้ายไนลอน , ด้ายโพลี

คุณสมบัติ  : ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม และงานช่าง งานเกษตร หรือกลุ่ม อิเลคทรอนิกส์ ใช้สวมใส่ในการจับชิ้นงานโดยไม่ทิ้งขน ใส่กระชับด้วยเส้นด้ายไมโครเทค จับชิ้งงานขนาดเล็กได้ดีกว่าถุงมือทั่วไป
                        
ลักษณะสินค้า : เป็นด้ายด้ายไมโครเทค ด้ายไนลอน , ด้ายโพลี ลักษณะการทอด้วย 10,13 เข็ม มึความยืดหยุ่นสูง ใส่แล้วรูสึกกระชับและนุ่มนวล ไม่ทิ้งขนติดชิ้นงาน

ราคา : xx บาท/โหล
กลับไป
Top